Dizajn i razvoj prototipa

Cilj procesa projektovanja i dizajniranja je da se na efikasan i pogodan način pronađe put od IDEJE do PROIZVODA.

Posljednji korak do gotovog proizvoda je finalni dizajn. U sklopu finalnog dizajna se u potpunosti definišu svi relevantni podaci o proizvodu potrebni za njegovu izradu.

U sklopu finalnog dizajna, vrši se izrada jednog ili više prototipova, po potrebi se radi čak i nulta serija.

Ovakav pristup širom otvara vrata novim mogućnostima u projektovanju i dizajniranju, te ubrzava razvoj proizvoda i umanjuje greške prilikom projektovanja.


Prototip se izrađuje kako bi se na njemu izvršila ispitivanja ponašanja proizvoda u toku eksploatacije.

Na osnovu ponašanja prototipa donosi se zaključak da li je konstrukcija proizvoda predimenzionisana ili poddimenzionisana, da li su pravilno izabrani materijali, tolerancije, tehnološki procesi izrade proizvoda i dr.

Nakon toga, na osnovu povratih informacija od prototipa donosi se odluka koje je rješenje dizajna najoptimalnije i izbjegava se mogućnost greške i izrade neuskla?enog proizvoda.


Cjelokupni proces projektovanja se vrši etapno kroz sve faze projektovanja i razvoja proizvoda/usluge od strane visokoobrazovanog stručnog tima.

Proces projektovanja se vrši u 3D-CAD aplikaciji SolidWorks uz izradu prototipa i njegovu validaciju.

Dizajniranje namještaja uz korištenje CAD tehnologija (jednostavni dizajn)        

Cijena: prema dogovoru

Dizajniranje namještaja uz korištenje CAD tehnologija (složeni dizajn)   

Cijena: prema dogovoru