Početna

ARTECO Wood Technology Center (Tehnološki centar za drvnu industriju) d.o.o. Tešanj  je osnovan u januaru 2009. godine. Poznati BiH poduzetnik i vlasnik firme ARTISAN iz Tešnja, gosp. Fadil Ćostović, je uspio ostvariti san o centru u kojem će drvoprerađivači konačno moći dobiti neophodno znanje i usluge kako bi mogli biti konkurentniji na domaćem i svjetskom tržištu.

Misija ARTECO centra je biti pokretač pozitivnih trendova u drvnoj industriji i ponuditi tehnološku, dizajnersku, i marketinšku platformu koja će služiti kao razvojni oslonac drvoprerađivačima na putu ka ostvarenju globalne konkurentnosti.

ARTECO nudi cjelovit servis edukacije i proizvodnje u kome drvopreradjivači mogu edukovati osoblje u korištenju softvera za izradu 3D dizajna (SolidWorks) i rad na CNC (računarski upravljanoj) mašini. Ono što ARTECO čini jedinstvenim centrom u regionu je upravo sprega modernih tehnologija pomoću koje bh. drvoprerađivači mogu efektnije pratiti trendove u dizajnu, izraditi tehničku dokumentaciju postojećeg dizajna, izraditi vizualizaciju za kupca, kao i proizvesti potreban prototip.

Stvaraju vam probleme:

 • Zastarjela tehnologija?
 • Nedostatak stručnih kadrova?
 • Nemogućnost pračenja trendova i dizajna?
 • Nekvalitetna finalna obrada proizvoda?
 • Priprema sirovine?

ARTECO nudi:

 • Najnapredniji 5-osni CNC obradni centar;
 • Visokoobrazovane kadrove sa dugogodišnjim iskustvom;
 • Projektni biro za razvoj, dizajn i izradu prototipova;
 • Savremeno opremljen CAD/CAM kabinet za obuku (SolidWorks/SolidCAM);
 • Radionicu za obuku iz površinske završne obrade drveta;
 • Laboratoriju za ispitivanje namještaja.

“Svi domaći drvoprerađivači moraju početi stvarati originalan i kvalitetan BiH proizvod te prestati izvoziti naše drvo u bescijenje!!!”
Sve zainteresovane firme imaju priliku da ostvare kooperantski odnos sa ARTECO-m kako bi okupljeni oko tehnološki najnaprednijeg centra za drvnu industriju u regionu izašli na tržište rame uz rame sa konkurencijom“.

Fadil Ćostović